Çok Satılanlar

 • Allah Vatan Namus ittihad Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Allah Vatan Namus İttihad Kanvas Tablo
  Manası : Allah’ın emridir ki, Vatan; namus ve birlik ile var olacaktır. Gidiş ve dönüş yine “vatana”dır…
  Açıklaması : Bu bayrak ters ve düz yapılmıştır. Ters Hilalli bayrak cihada giderken kullanılır. Düz hilalli bayrak ise, sulh zamanında kullanılan bayraktır.
  Diğer ebat ve fiyatlar için aşağıdan seçim yapmalısınız!

  54,00 TL
 • Osmanlı Sancağı Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Osmanlı Sancağı Kanvas Tablo
  Hat Yazı :
  Kelimei Tevhid-Besmele-Fetih 1-Saff 3
  Fetih 1. Ayet :
  İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ
  Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.
  Saff Suresi 13. Ayet : 
  nasrun minallâhi ve fethun karîb
  Allah’tan yardım ve yakın bir fetih.
  Diğer ebat ve fiyatlar için aşağıdan seçim yapmalısınız!

  54,00 TL
 • İhlas Suresi Tablo

  0 out of 5

  Ürün : İhlas Suresi Tablo
  Diğer ebat ve fiyatlar için aşağıdan seçim yapmalısınız!

  54,00 TL
 • La Tahzen İnnallahe Meana Tablo

  0 out of 5

  Hat Yazı : La Tahzen İnnallahe Meana Tablo
  Meali : Üzülme, Hüzünlenme, Yes’e Düşme, Allah (c.c) Bizimledir.
  Diğer ebat ve fiyatlar için aşağıdan seçim yapmalısınız!

  54,00 TL
 • La Tahzen Kanvas Tablo

  0 out of 5

  Ürün : La Tahzen İnnallahe Meana Yazılı Tablo
  Meali : Üzülme, Allah Bizimle Beraberdir.
  Diğer ebat ve fiyatlar için aşağıdan seçim yapmalısınız!

  54,00 TL
 • La Galibe İllallah Hat Tablo

  0 out of 5

  Ürün : La Galibe İllallah Yazılı Tablo
  Diğer ebat ve fiyatlar için aşağıdan seçim yapmalısınız!

  54,00 TL
 • La Galibe İllallah Tablo

  0 out of 5

  Ürün : La Galibe İllallah Yazılı Tablo
  Diğer ebat ve fiyatlar için aşağıdan seçim yapmalısınız!

  54,00 TL
 • Hilye-i Şerif Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Hilye-i Şerif Kanvas Tablo
  Hat Yazı : Hilye-i Şerif (Arapça)
  Meali : Türkçe meâli aşağıda verilmiştir.

  54,00 TL
 • Rabbi Yessir Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Hat Sanatı Ebruli Kanvas Tablo
  Hat Yazı : (arapça) Rabbi yessir ve la tuassir rabbi temmim bi’l hayr.
  Meali : Rabbim! Kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır.

  54,00 TL
 • Kelime-i Tevhid Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Hat Sanatı Ebruli Kanvas Tablo
  Hat Yazı : (arapça) Fa’lem Ennehu Lailaheillallah Muhammedurrasululllah
  Meali : Muhakkak Bilki, Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed (sav) Allah’ın Rasuludur.

  54,00 TL
 • Allah (c.c) Muhammed (sav) Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Allah (c.c) Muhammed (sav) Hüsn-i Hat Ebru Tablo
  Hat Yazı : (arapça) Rabbi Allah (c.c) Muhammed Habibullah

  54,00 TL
 • Edeb Ya Hu Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Hat Sanatı Ebruli Kanvas Tablo
  Hat Yazı : (osmanlıca) Edeb Ya Hu

  54,00 TL
 • Ayetli Tablo Zümer 62

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat Yazı : Allahu hâliku kulli şey’in ve huve alâ kulli şey’in vekîl
  Meali : Allah; her şeyin yaratanıdır ve O; her şeye vekildir.

  54,00 TL
 • Yusuf 21. Ayet Yağlı Boya Canvas Tablo

  0 out of 5

  Hat Yazı : vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun
  Meâli : Allah emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
  Ürün :
  Yusuf 21. Ayet Kanvas Tablo
  Türü : Yağlı Boya Röprodüksiyon Canvas Tablo

  54,00 TL
 • Ayetel Kursi Yağlı Boya Canvas

  0 out of 5

  Ürün : Ayetel Kursi Yazılı Kanvas Tablo
  Türü : Yağlı Boya Röprodüksiyon Canvas Tablo

  54,00 TL

Yeni Tablolarımız

Hat Sanatı Blog

Osmanlı’da Hat Sanatı (Bölüm 7)

Hat Sanatı Kullanım Alanları : Camiler, Müslümanların toplanma mahalli olduğundan, bütün nazarlara açık celi yazılarla süslenir. Daha ziyade ayet, hadis [...]

Osmanlı’da Hat Sanatı (Bölüm 6)

Hat Sanatı Levhalar : Son iki asırda bilhassa Osmanlılarda celi yazılarla revaç bulan levhacılık, hüsni hattın camlanmış ve çerçevelenmiş [...]

Osmanlı’da Hat Sanatı (Bölüm 5)

Hat Murakkaları : Kıtaların bir araya getirilmesiyle hazırlanan albümlere murakkaa ismi verilir. 16. yüzyıla kadar, zemine yapıştırılmamış kıtaların üstten [...]

Osmanlı’da Hat Sanatı (Bölüm 4)

Hat Sanatının Kullanım Alanları : Matbaanın gelişmesinden önce çok yaygın olan yazma kitaplarda öncülüğü elbette Kuranı Kerim (mushaf) alır. Sonra [...]

Osmanlı’da Hat Sanatı (Bölüm 3)

Divani ve celi divani yazıları da en mükemmel seviyeye 19. asır sonlarında ulaşmıştır. 15. yüzyılın ikinci yarısından beri Osmanlılarda [...]

Osmanlı’da Hat Sanatı (Bölüm 2)

Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Oğuz Türklerinin Kayı aşireti tarafından 1299’da Ertuğrul Gazi oğlu Osman Beyin önderliğinde kurulan Osmanlı Beyliği, [...]

İslami Tablo | İslami Tablo Satışı | Gülce Sanat Dini Tablolar

islami tablo çeşitlerimiz birden fazla kategoride sunulmaktadır. Bazen Hat Sanatı ile yazılmış bir Ayet-i Kerime bir tablo olarak karşımıza çıkar, [...]

Osmanlı’da Hat Sanatı (Bölüm 1)

Sanat denilen kavram, elbette hiçbir milletin tek başına sahip olabileceği bir kavram değildir. Ancak milletler bir sanata imzalarını attıkları [...]

Hat Sanatında Hoca ve Talebe İlişkileri (Bölüm 3)

Hat Sanatı Üstadlarının aşağıda verdiğimiz ifadeleri hocanın hat sanatındaki yerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Şeyh Hamdullah’a yazıyı nasıl elde [...]

Hat Sanatında Hoca ve Talebe İlişkileri (Bölüm 2)

Hat sanatı ahlak ve edep üzerine kurulmuştur. İlişkiler ilk dersten nihayete kadar edep, hürmet, muhabbet, tevazu, vakar gibi hasletler [...]

Hat Sanatında Hoca ve Talebe İlişkileri (Bölüm 1)

Hat Sanatı : Hoca-talebe ilişkisi içerisinde öğrenilen hat sanatı, usul ve metodolojisi kendine mahsus, bir güzel sanat dalıdır ve [...]

Hattat Hamid Aytaç’ın Hayatı (Bölüm 6 – Son)

Hattat Hamit Aytaç Hakkında Söylenenler : Hasan Çelebi: Hâmid Bey’in hayatı hep hüzünlü geçti. Hâmid, Bey’in sanatını hiçbir şey engelleyemedi. [...]

Hattat Hamid Aytaç’ın Hayatı (Bölüm 5)

Adana’da, Kerkük’te, Irak’ta, Bağdad’ta, Şam’da, Mekke’de, Medine’de, Fas, Tunus, Cezayir’de, Konya’da, Erzincan’da, Japonya’da, Fransa’da, Almanya, Amerika ve İngiltere’de, İstanbul’da [...]

Hattat Hamid Aytaç’ın Hayatı (Bölüm 4)

Nihayet bir zaman oldu ki, Erkan-ı Harbiye Harita dairesinden bir mektup geldi. Mektupta Hacı Mehmed Nazif Efendi’nin vefatı üzerine [...]

Hattat Hamid Aytaç’ın Hayatı (Bölüm 3)

Babam beni İstanbul’a göndermek istemiyordu. Göndermezseniz kaçarım demiştim ve beni burada kader bekliyormuş. Buraya geldim, İstanbul’a. Şimdi o esnada [...]