Hat Sanatı Blog

Osmanlı’da Hat Sanatı (Bölüm 7)

Hat Sanatı Kullanım Alanları : Camiler, Müslümanların toplanma mahalli olduğundan, bütün nazarlara açık celi yazılarla süslenir. Daha ziyade ayet, hadis [...]

Osmanlı’da Hat Sanatı (Bölüm 6)

Hat Sanatı Levhalar : Son iki asırda bilhassa Osmanlılarda celi yazılarla revaç bulan levhacılık, hüsni hattın camlanmış ve çerçevelenmiş [...]

Osmanlı’da Hat Sanatı (Bölüm 5)

Hat Murakkaları : Kıtaların bir araya getirilmesiyle hazırlanan albümlere murakkaa ismi verilir. 16. yüzyıla kadar, zemine yapıştırılmamış kıtaların üstten [...]

Osmanlı’da Hat Sanatı (Bölüm 4)

Hat Sanatının Kullanım Alanları : Matbaanın gelişmesinden önce çok yaygın olan yazma kitaplarda öncülüğü elbette Kuranı Kerim (mushaf) alır. Sonra [...]

Osmanlı’da Hat Sanatı (Bölüm 3)

Divani ve celi divani yazıları da en mükemmel seviyeye 19. asır sonlarında ulaşmıştır. 15. yüzyılın ikinci yarısından beri Osmanlılarda [...]

Osmanlı’da Hat Sanatı (Bölüm 2)

Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Oğuz Türklerinin Kayı aşireti tarafından 1299’da Ertuğrul Gazi oğlu Osman Beyin önderliğinde kurulan Osmanlı Beyliği, [...]

İslami Tablo | İslami Tablo Satışı | Gülce Sanat Dini Tablolar

islami tablo çeşitlerimiz birden fazla kategoride sunulmaktadır. Bazen Hat Sanatı ile yazılmış bir Ayet-i Kerime bir tablo olarak karşımıza çıkar, [...]

Osmanlı’da Hat Sanatı (Bölüm 1)

Sanat denilen kavram, elbette hiçbir milletin tek başına sahip olabileceği bir kavram değildir. Ancak milletler bir sanata imzalarını attıkları [...]

Hat Sanatında Hoca ve Talebe İlişkileri (Bölüm 3)

Hat Sanatı Üstadlarının aşağıda verdiğimiz ifadeleri hocanın hat sanatındaki yerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Şeyh Hamdullah’a yazıyı nasıl elde [...]

Hat Sanatında Hoca ve Talebe İlişkileri (Bölüm 2)

Hat sanatı ahlak ve edep üzerine kurulmuştur. İlişkiler ilk dersten nihayete kadar edep, hürmet, muhabbet, tevazu, vakar gibi hasletler [...]

Hat Sanatında Hoca ve Talebe İlişkileri (Bölüm 1)

Hat Sanatı : Hoca-talebe ilişkisi içerisinde öğrenilen hat sanatı, usul ve metodolojisi kendine mahsus, bir güzel sanat dalıdır ve [...]

Hattat Hamid Aytaç’ın Hayatı (Bölüm 6 – Son)

Hattat Hamit Aytaç Hakkında Söylenenler : Hasan Çelebi: Hâmid Bey’in hayatı hep hüzünlü geçti. Hâmid, Bey’in sanatını hiçbir şey engelleyemedi. [...]

Hattat Hamid Aytaç’ın Hayatı (Bölüm 5)

Adana’da, Kerkük’te, Irak’ta, Bağdad’ta, Şam’da, Mekke’de, Medine’de, Fas, Tunus, Cezayir’de, Konya’da, Erzincan’da, Japonya’da, Fransa’da, Almanya, Amerika ve İngiltere’de, İstanbul’da [...]

Hattat Hamid Aytaç’ın Hayatı (Bölüm 4)

Nihayet bir zaman oldu ki, Erkan-ı Harbiye Harita dairesinden bir mektup geldi. Mektupta Hacı Mehmed Nazif Efendi’nin vefatı üzerine [...]

Hattat Hamid Aytaç’ın Hayatı (Bölüm 3)

Babam beni İstanbul’a göndermek istemiyordu. Göndermezseniz kaçarım demiştim ve beni burada kader bekliyormuş. Buraya geldim, İstanbul’a. Şimdi o esnada [...]

Yeni Tablolarımız