Arapça Harf Tablo | Vav Elif Kanvas Tablo Çeşitleri

Arapça harf tablo kategorisinde farklı hat sanatı türlerinde yazılmış, bol renk seçeneği olan , vav harfi tablolar, elif harfi tablolar, vav elif tablolar bulabilir ve arapça harf tablolar satın alabilirsiniz.

Hat Sanatında Vav Harfi

( Arapça Harf Tablo )Hat Sanatında Vav Harfinin Vurgulandığı İstifler Hat sanatında, bilhassa celi sülüs kalemiyle vav’ın büyükçe yazıldığı, vav çanağının üzerine de daha ince bir kalemle veya farklı renkte mürekkeple metnin devamının istiflendiği pek çok eser verilmiştir. Tek başına vav harfinden müteşekkil örnekler de çok fazladır. Yani hat sanatında vav harfinin tasarımda odak noktası olduğu kompozisyonlara sıkça rastlamak mümkündür. Bunların bir kısmı mimari eserlerde kalemişi olarak bir kısmı da levha şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, vav harfi adeta hat sanatının sembolü olmuştur.

Tarihi eserlere bakıldığında yazı sanatı bakımından en önemli yapılardan birinin Bursa Ulu Camii olduğu şüphe götürmez. Bu büyük camide, devasa boyutlara sahip yüzden fazla hat şaheseri teşhir edilmektedir ve bu yönüyle Cami, aynı zamanda bir hat müzesi olarak bile telakki edilebilir. Önceki bölümlerde temas edildiği gibi; Bursa Ulu Camii’ndeki vav’lardan bazıları halk efsanelerine bile konu olmuştur. Ulu Cami duvarlarını süsleyen yazıların en dikkat çekici olanlarında genellikle vav harfinin merkezî konumda olduğu, tasarımın temel unsuru olarak vav’ın kullanıldığı ilk bakışta fark edilir.

Hat Sanatında Elif Harfi

Doğruluk, birlik, hürlük, yücelik gibi mefhumları doğrudan çağrıştıran “elif” harfi şekil olarak da birçok benzetmelerle kullanılmıştır. Öğrenimin, tecrübenin başlangıcı anlamına gelmekle beraber, meddi ile bu eğitimin sonunu hiçbir şekilde getirmemiş bir hayat çizgisi olarak kabul edilmiştir. “Doğru, doğrusu, râst” kelimeleriyle mütenasip; “dâl, lâmelif, râ, hâ, nun” harfleriyle şekil açısından tezat oluşturacak biçimde kullanılmıştır. Sevgilinin boyuna benzettikleri elifi, sinelerindeki sızıyla özdeş tutan şairlerimiz hicran, özlem, şevk, reşk hislerini ifade etmek için “elif çekmek” deyimini kullanmışlar. Sayı olarak, hiçbir değer ifade etmeyen “sıfır” önüne geldiğinde ona değer katması, olmayan şeye varlık vermesi anlamında ele alınmıştır. Elifî keçe giyen dervişlerin bedenlerine kazıdıkları elif ve nal şekilleriyle de bir “elif kültürü” oluşturulmuştur. Arapça Harf Tablo :

Elif, edebiyatımızda içi doldurulan bir harf olduğundan insan ismi olarak kabul görmüştür. İçi öylesine geniş anlamlarla doldurulan harfin, genişlemek yerine uzama temayülü de yüklendiği doğruluk ve birlik anlamlarının ispatıdır. Edebiyatımızda musiki terimleri doğrudan musikiyi anlatmaktan ziyade, seçilen temaya ahenk ilave etmek için tevriye, iham-ı tenasüp, mugâlata-ı ma’neviyye sanatlarıyla fon teşkil edecek şekilde kullanılmıştır. Bir sineye ayrılık acısının çektiği, bir özlenen boyun sineye nakış olarak işlendiği, aşkta sadakatin, kullukta doğruluğun simgesi olan, sayıda sıfırlara varlık veren elif, edebiyatımızda, kültürümüzde ve muhayyilemizde bir harften çok fazlasıdır. Arapça Harf Tablo

Yazının, hesabın, hareketin ve tasvirin bulunduğu her türlü günlük olayda elif vardır. Bugün radyomuzu açtığımızda “Bir elif çekdi yine sineme canan bu gece”, “İncecikten bir kar yağar tozar elif elif diye”, “Elif dedim be dedim” şarkılarını dinliyor; internetten Elif şiirleri okuyor olmamız “elif kültürü”nün hâlâ devam etmekte olduğunun göstergesidir.

Arapça Harf Tablolarımız kanvas tablo olarak üretilip satışı yapılmaktadır.

12 sonuç gösteriliyor

Show sidebar
Close

Elif Harfi Kanvas Tablo

54,00 TL

Ürün : Arapça Harf Tablo
Hat Yazı : Elif Harfi

Close

Elif Harfi Kanvas Tablo

54,00 TL

Ürün : Kanvas Tablo
Hat Yazı : Elif Harfi

Close

Elif Harfi Tablo

59,00 TL

Ürün : Arapça Harf Tablo
Hat Yazı : Elif Harfi

Close

Kaf Harfi Tablo

54,00 TL

Ürün : Arapça Harf Tablo
Hat Yazı : Kaf Harfi

Close

Mim Harfi Tablo

54,00 TL

Ürün : Arapça Harf Tablo
Hat Yazı : Mim Harfi

Close

Nun Harfi Hat Tablo

54,00 TL

Ürün : Arapça Harf Tablo
Hat Yazı : Nun Harfi

Close

Vav Harfi Hat Tablo

54,00 TL

Ürün : Arapça Harf Tablo
Hat Yazı : Vav Harfi

Close

Vav Harfi Kanvas Tablo

54,00 TL

Ürün : Arapça Harf Tablo
Hat : Vav Harfi Tablo

Close

Vav Hat Tablo

54,00 TL

Ürün : Arapça Harf Tablo
Hat Yazı : Vav Harfi

Close

Vav Kanvas Tablo

54,00 TL

Ürün : Arapça Harf Tablo
Hat Yazı : (Arapça) Vav Harfi

Close

Vav Tablo

54,00 TL

Ürün : Arapça Harf Tablo
Hat Yazı : Vav Harfi

Close

Vav Yağlı Boya Canvas

54,00 TL

Ürün : Vav Yazılı Kanvas Tablo
Türü : Yağlı Boya Röprodüksiyon Canvas Tablo