Ayetli Tablo

Ayetli Tablo | Ayet Yazılı Kanvas Tablolar

Ayetli Tablo : Dinde sembolik ifadelerle anlatılmak istenen, nasıl bir tecrübe yaşadığımız veya tecrübenin muhtevası değildir. Asıl anlatılmak istenen şey, bu tecrübenin işaret ettiği, yani tecrübe alanının dışında kalan şeyler hakkında bilgi vermektir. Bu durum bazı düşünür ve ilâhiyatçıları, Allah hakkında konuşmanın sembolik mahiyette olması gerektiği sonucuna götürmüştür. Buna göre, anlatılmak istenenin doğrudan doğruya duyulara ve hayale takdim şekli olan dolaylı anlatım dışında Allah’dan söz etmenin imkânı yoktur. Din dili söz konusu olduğunda, dolaylı anlatım (sembolik dil) ölçülü ve yerinde kullanılacak olursa, şiir, resim ve müzikte olduğu gibi, bize yeni ve umulmadık ifade imkânları sağlar ve aşkın olana ilişkin kavrayışımızı açar. Ayetli Tablo Çeşitleri

Hakikati anlama ve anlatmanın en iyi yolu, onu herhangi bir dil düzeyinde mükemmel bir ifadeye kavuşturmaktır. Hüsn-i hat dediğimiz yazı sanatının gelişmemiş olduğunu ve yazının sadece mesajı iletecek bir düzeyde kaldığını veya bir caminin çeşitli biçimlerdeki kemerlerden, göz alıcı güzellikteki mihraptan ve yazılardan yoksun, sadece dört duvar halinde kapalı bir mekândan ibaret olduğunu düşünelim. Caminin, dolayısıyla bizim bir şeyler kaybetmiş olduğumuz duygusunun etkisi altında kalacağımız açıkça ortadadır. Ayetli Tablo Fiyatları

Ayet Yazılı Kanvas Tablolar

Dinî hakikatlerin büyük bir bölümünün anlatılmasında uygun olan dil, dolaylı anlatıma dayanan sanat dilidir ve bu bağlamda din, sanat ve ahlâk dili bir yerde birbirine çok benzer özelliklere sahiptir. Kısaca, ilâhiyat alanında ve metafiziksel konularda telkin edici dilin tebliğ edici dil kadar önemli bir yeri vardır. Keza, Kur’ân’ın dil ve üslûbunun daha iyi anlaşılması konusunda yüksek bir estetik ve sanat duyarlılığının büyük avantajlar sağlayacağı açıkça ortada olan bir husustur. Sanat ve estetik duyarlılıkla buluşan dil, dinin vazgeçemeyeceği bir ifade aracıdır.

Ayetli Tablo Çeşitleri

Ayetli Tablo : İslâm sanatı doğrudan bir temsili değil, temsile atıfta bulunan gayr-i temsilî olanı tercih etmiştir. Söz gelimi, paraların üzerine siyasî gücün sembolü olarak halife ya da hükümdarın resmini nakşetmek yerine yazının kullanılmış olması, halkı ihtidaya çağırmanın sembolü olmuştur. Bir müziksel kompozisyonda, seslerin (notaların) sözlerden daha önemli olması gibi, bir görsel kompozisyonda da renkler, temsil ettiği nesnenin biçiminden daha önemlidir. Tıpkı bunun gibi Türk-İslâm mimari dekorasyonunda seçilen yazılı motiflerde her ne kadar şekil güzelliği ön planda gözükse de, seçilen metinlerin özellikle âyetlerden ve hadislerden olması, bir manada bezemeye Allah kelâmının ve Rasûlullah’a ait sözlerin damgasının vurulması demektir. Ayetli Tablo 

Ayetli Tablo : kuran yazılı tablo fiyatları , ayet yazılı tablo fiyatları, ayet tablo fiyatları, ayetli tablo imalat, ayetli tablolar, ayet yazılı tablolar, ayetli kanvas tablo, ayetli tablo, ayetli tablo modelleri ve fiyatları, ayetli kanvas tablo