Besmele Tablolar

Besmele Tablo | Bismillahirrahmanirrahim Tablo

besmele tablo, besmele tabloları, bismillah tablo, besmele duvar tabloları, besmele-i şerif tablo, bismillah tablosu, bismillah yazili tablo, bismillahirrahmanirrahim tablo, besmele kanvas tablo

HAT SANATININ DİLİ ve SEMBOLİK MANASI

Hat Sanatının mimaride kullanılan süsleme türlerinden biri olduğu bilinir. Mimaride süslemenin kullanılmasının çeşitli sebepleri bulunmakla birlikte, konumuzu daha çok ilgilendiren yönü, süslemenin birtakım yararlı amaçların ifade edilmesine imkan vermesidir. İşte bu imkanı bize veren en önemli vasıtalardan biri de hat sanatı olmaktadır. Mimari dekorasyonun unsurlarından olan yazı, fizik ötesi alemle iletişimi sağlayan bir vasıta gibidir. Aslında bu durum sadece yazı için değil, diğer sanat dallarının da bir özelliğidir.

Söz gelimi resim de, biçimler ve figürlerle uğraştığından fizik ötesi biçimlere daha yakındır. Hat ise çok yönlü bir süslemedir; çünkü o hem göze, hem okumaya, hem de imana hitap eder. Bu düşünceden hareketle olsa gerek, İslam Sanatı denebilecek tek sanat kolunun hat olduğunu iddia eden görüşler de ortaya çıkmıştır. Yazı, insanlar arası iletişimde çok önemli bir yere sahiptir ve onun da kendine has bir dili ve anlatım biçimi vardır. İnsan iletişiminin temel öğesi olan var olma ve hazır bulunmayı söz ile birlikte en dolaysız biçimde gerçekleştiren hat sanatı, aynı zamanda iletişimin bir başka özelliği olan kalıcılığı da sağlar.

Hat Sanatı, insan düşüncesi ve dilinin işaretler aracılığıyla betimlemesidir. Hat Sanatı, sesi görsel bir iletişim aracı durumuna getirmiştir. Böylece yüzyıllar boyunca edinilen deneyim ve bilgi birikimlerinin sonraki kuşaklara aktarılması sağlanmıştır. Din sahasına geldiğimizde; Allah’ın mahiyeti ve O’na karşı yapılan ibadetlerin esrarengizliğini doğrudan, kuru ve yalın bir dille ifade etmek imkansızdır. Bu bakımdan, Allah’a yönelik olan teveccüh, tavır ve ibadetlerimiz nasıl sembolik bir özellik arz ediyorsa, O’nun hakkında, insanlara yönelik olarak kullandığımız dil de aynı şekilde sembolik olmak durumundadır.

Müslümanlar hem Allah’a duydukları his ve heyecanlarını dile getirmek, hem de ibadetlerinin ruhani bir atmosferde daha feyizli olmasını sağlamak için mabetlerini soyut nakışlarla tezyin etmek yoluna gitmişlerdir. Bu süslemeler duvar veya sıva üzerine yapılan mimari tezyinat olabildiği gibi hat sanatı eserlerde olabilmektedir. Zamanla bu yazılar sanat haline gelmiş ve neticede başka hiçbir din ve medeniyette görmediğimiz ihtişamda bir yazı sanatı ortaya çıkmıştır. Müslüman ustalar mabetlerde genellikle figürlü resimlerden kaçınmakla kendilerine yeni faaliyet alanı açmasını bilmişlerdir.