Dua Yazılı Tablolar

Dua Yazılı Tablolar | Dua Tabloları

Dua Yazılı Tablolar Kategorisinde  subhanallah, elhamdülillah,allahuekber,lailaheillallah gibi zikir tabloları ile birlikte rabbiyessir duası tabloları, ve pek çok dua yazılı kanvas tablo olarak bulabilir ve satın alabilirsiniz.

Hat Levhaları
Hat levhaları, kâğıdın bir yüzüne yazı yazılarak hazırlanan ve çerçevelenip asılan eserlerdir. Bunlara resim sanatındaki gibi tablo değil, “levha” “hat levhası” denir. Hüsn-i hat sanatının uygulandığı en önemli yerlerden birisi de özellikle XIX. yüzyıldan beri levhalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Hat levhaları geometrik olarak, içlerindeki yazılara göre şekillenmiştir. Kıtalar ve düz satırlı levhalar yatay ve dikey dikdörtgen şeklinde, hilyeyişerifeler klasik olarak dikey dikdörtgen şeklinde yazılmıştır. İstifli levhalar ise içlerindeki yazıların istiflenmesi sonucu ortaya çıkan şekle göre dikdörtgen, kare, çokgen, daire, beyzî (oval), su damlası, armudî, yaprak, zülfikâr (Hz.Ali’nin kılıcı) vb. şekillerinde olabilmektedir. Kitâbelere camilerde, askerî binalarda, çeşmelerde , türbelerde, han, hamam ve büyük yapıların tamamında rastlayabilir, mezar taşlarını da kitâbeler arasında kabul edebiliriz.
HAT SANATI ESERLERİ
Dikey dikdörtgen ebadın genel tercih olmasında tabiatta ve dünya sanatında âdeta vazgeçilmez bir denge ifadesi olan altın oranı yakalama arzusunun rol oynamış olduğu düşünülebilir. Hat levhaları genellikle uzaktan görülebilecek şekilde büyük boyutlarda ve celî sülüs, celî talik ve celî divanî yazılarla yazılmıştır. Ancak küçük mekanlara asılıp yakından bakılacaksa küçük boyutlarda yazıldığı da olmuştur. Hat levhalarını yazarken genellikle kamış kalem kullanılır. Ancak kamış kalemin kalınlığını aşan yazıları yazmak için büyük tahta kalemler kullanılır.

Klasik olarak siyah is mürekkebi ile yazılmakla birlikte renkli mürekkepler de kullanılır. Mürekkepten başka sarı zırnık ile zerendûd denen altın mürekkebi ile de yazıldığı olur. Levha yazılan kağıt, klasik usûllerle alışılagelen renklerle boyanmış, aharlanmış ve mührelenmiş hat kağıtlarıdır. Bunun dışında siyah kağıtlara beyaz ve sarı renklerle yazıldığı da olur. Levhaların kağıda yazıldıktan sonra duvar, kumaş, tual, ahşap vb. üzerine uygun tekniklerle aktarılarak yaygın bir kullanım alanı kazandığı görülmektedir.

Levha Biçimleri Hat levhalarının yüzyıllar boyunca oluşup benimsenmiş ve artık klasikleşmiş bazı formları vardır. Levhada hangi yazı çeşitlerinin nasıl bir sıralama ile yer alacağı, yazıların nasıl tertip edileceği ve kağıt boyutlarının nasıl olacağı gibi çeşitli açılardan değerlendirilerek bu şekiller oluşmuştur.