Esmaül Hüsna Tablo

Esma-ül Hüsna Tablo | Allah’ın 99 İsminin Kanvas Tabloları

Esmaül Hüsna Tablo : İslâm sanatkârı kendi düşüncesindeki “İlâh”ı anlatmak için en etkili araç olarak tabiattan alınan sembolleri, figürleri, tabiatçı desenleri değil, yazılı kompozisyonları ve anlatım tarzını seçmiştir. Zira İslâm sanatkârı, bir sanat eserindeki şekil ve figür, tabiattan ne kadar uzaklaşıp soyutlaşırsa, onların dünyadan o kadar uzaklaşacağını ve tabiatüstü kavramları hatırlatacağını kabul etmiştir. Meramını anlatmanın en etkin yolu, dili etkili bir şekilde kullanmaktan geçer. Bu anlamda dil, hem araç hem de amaç olarak varlığını ortaya koyar.

Kimi durumda da araç-amaç nitelikleri birlikte, kaynaşmış bir şekilde var olurlar. Söz gelimi, yaşamı sürdürmede dil bir araçtır. Kültürün oluşmasında, hem araç hem de amaçtır; yazın sanatında ise amaçtır. Dil, ister araç olsun ister amaç, sesli ya da sessiz; yani sözlü ya da sözsüz olabilir. Örneğin mimaride, resim ve heykel sanatında dil sözsüzdür. Dil; görünen dil ve düşünülen dil diye de ikiye ayrılır. Görünen dil, bir tutum, bir davranış olduğu halde, düşünülen dil, söylenemeyen dil, bir yaratımdır, sanatsal bir olgu olarak vardır. Düşünülen dilin somutlaşması ile ortaya çıkan dile gölge dil ya da dilin gölgesi de denebilir.

Gölge dil, denenle denmek istenen arasındadır; ya da denenden çıkarılan, denmemiş olandır.Herhangi bir sanata yakın olmakla onun soyut niteliği hemen anlaşılır. Sanat yapıtı bir simgedir; sanatçının göreviyse, başından sonuna dek, bu simgeyi oluşturmaktır. Simge oluşturma soyutlamayı gerektirir. Simgeleme, isimle nesnenin yalın, birebir eşleştirilmesinden, düşüncenin geleneksel yazım dizgelerine en ustaca yerleştirilmesini kapsayan, uyumlu biçimlerin tanınmasıdır. İletişim, dil sembolizmine dayanır. Biz bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu semboller içinde ve onlar aracılığıyla faaliyet gösteririz. Bir yerde dil ya da dile tekabül eden işaretler olmaksızın düşünmenin olması da imkansızdır. Genel olarak tüm işaret, alamet, nişan ve belirtilerle kastedilen şeyleri içine alan sembol, geniş anlamda ele alındığında; kendi dışındaki bir şeye karşılık olmak üzere akla getirilen herhangi bir şey olarak tanımlanmaktadır. Yani bir şey kendi dışındaki bir gerçekliği temsil ediyorsa veya onun yerine geçiyorsa sembol sayılmaktadır. Sembolün anlaşılması, onunla doğrudan bir ilginin bulunması veya onun tarafından kuşatılmış bulunmakla doğru orantılıdır.

esmaül hüsna tablo, esmaül hüsna tablo halinde, esmaül hüsna duvar tablosu, esmaül hüsna kanvas tablo, esmaül hüsna tabloları, esmaül hüsna tablo fiyatları , allah yazılı tablo fiyatları, Allahın isimleri tablo