Hadisi Şerif Tablo

Hadisi Şerif Tablo | Hadis-i Şerif Kanvas Tablolar

Hadisi Şerif Tablo kategorimizde peygamber efendimizin (s.a.v) sahih hadislerinden hat sanatı ile yazılmış kanvas tabloları bulabilir ve satın alabilirsiniz. İslam Yazısının Sanat Olarak Şekillenmesi Arap yazısı, Fenike yazısının Arâmîler ve Nabatîler yoluyla Hicaz bölgesine geçmesi sonucu doğmuştur. İlk başlarda çok basit şekillerden ibarettir ve güzellikten uzaktır. Kur’an’ın inmeye başladığı dönemde Mekke’de yazının  iki farklı tarzı vardı: Birisi “meşk” adı verilen, günlük işlerde kullanılan, yumuşak, kavisli ve yuvarlak yazı; diğeri “cezm” adı verilen, kitabe, taş, maden, ahşap ve paralar üzerinde kullanılan, sert ve köşeli karakterli yazı. İnen vahyi yazmak için daha gelişmiş olması bakımından cezm yazısı tercih edilmiştir.

Bu köşeli yazı daha sonraları Mekkî yazı ve Medenî yazı adlarını almış, özellikle de Hz. Ali’nin (r.a.) Kûfe’de bu yazıya bazı kaideler koyarak geliştirmesiyle Kûfî yazı adıyla meşhur olmuştur. Son ve evrensel din İslâm’ı ve Kur’an’ı  Araplar dışında kabul eden diğer milletler hemen kendi millî alfabelerini bırakarak inandıkları Kur’an’ın alfabesini de alıp kullanmaya başlamışlardır. Böylece Kur’an yazısı Arap yazısı olmaktan çıkmış, ümmet yazısı ve İslâm yazısı haline gelmiştir. İslâm yazısının sanat olarak şekillenmesini sağlayan unsurları da şu şekilde açıklayabiliriz: Hat yazısı kendine özgü, ucu eğimli olarak kesilmiş kamış kalemle yazılır.

Kalemin ucundaki bu eğim, harfin bünyesinin çeşitli kısımlarını –kuralları belirlendiği üzere- (kalın, üçte iki, üçte bir, yarım, ince gibi) çeşitli inceliklerde yazmamızı sağlar ki bu, harfin görüntüsüne estetik değer ve zerâfet katmaktadır. Harflerin başta, ortada, sonda farklı yazılma imkânı başka alfabelerde yoktur. Bazı uzakdoğu alfabelerinde harfler tek başlarına güzel şekiller olarak görünseler de, birbirleriyle bitiştirilemedikleri için onlarla tek başına ahenkli kelime ve cümle kompozisyonları oluşturmak mümkün değildir. İslâm yazısında ise harflerin çoğunun birbirlerine uygun yerlerinden birleştirilerek yazılabilmesi çeşitli doğrultularda çizgisel bolluğu sağlamaktadır.