Kelime-i Şehadet Tablo | Kelime i Şehadet ve Kelime i Tevhid Tablosu

Kelime-i Şehadet Tablo kategorimizde farklı hat sanatı türleri (kufi hat sanatı ve sülüs hat sanatı ) ile yazılmış, kanvas tabloları bulabilir ve satın alabilirsiniz. Kelime-i Şehadet Tablo Kanvas Tablolar

Müslüman Türk milleti, yüzyıllar boyunca yeryüzünde adaleti tesis etmek ve Allah adını yüceltme (i’lâ-i kelimetillah) uğrunda kıtalar arası uzun seferlere seve seve katlanmış ve büyük fetih hareketlerine gerçekleştirmiştir. Ömrünü fetihlere adayan bu milletin hükmü altına giren bütün topraklarda genel bir huzur ve güven ortamının ortaya çıktığı görülür. Türkler, Allah yolunda elde ettikleri zaferlerin sarhoşluğuna kapılarak kuru bir toprak kavgası gütmemiş; bilakis buraları vatan haline getirebilmek için, Necip Fazıl’ın Sakarya Türküsü’ndeki muhteşem ifadesiyle: “Ardına çil çil kubbeler serperek” fetihler sonrasında da uzun uğraşlar vermiş ve kalıcı imar faaliyetlerine girişmişlerdir. Kelime-i Şehadet Tablo

İşte bu imar faaliyetleri, başta camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, dâruşşifalar, çeşmeler ve türbeler olmak üzere, hatta mezar taşlarına varıncaya kadar hayatın bütün safhalarını kapsayacak ölçüde geniş bir alanı içine alıyordu. Türklerin Orta Asya bozkırlarından çıkarak fethe başladığı Anadolu coğrafyasından, Balkanlar’a, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya kadar ulaştığı istisnasız bütün vatan toprakları bu imar faaliyetlerinin birer uygulama alanı haline getirilmiştir.

Bu imar hareketi öylesine bereketli semereler vermiştir ki, her şeye rağmen bugün bile bu mimari eserlerden pek çoğu -en azından Anadolu için söyleyebiliriz- hâlâ sapasağlam ayakta durmaya devam etmektedir.1  Türkler inşa ettikleri mimari yapıları salt/duygusuz binalar yığını halinde bırakmamışlar, derin bir felsefe ile onların içini ve dışını nakış nakış işleyerek birer şahesere dönüştürmüşlerdir. Sözgelimi camileri bu konuda güzel bir örnek olarak ele alabiliriz. İslâm’ın en önemli dinî mimari türlerinden olan cami, tabiattaki düzen ve ahengin uzantısı ve özeti durumunda olan bir mekândır.

5 sonuç gösteriliyor

Show sidebar
Close

Kelime-i Şehadet Tablo

54,00 TL

Ürün : Kanvas Tablo
Hat Yazı : Kelime-i Şehadet

Close

Kelime-i Şehadet Tablo

54,00 TL

Ürün : Kufi Hat Sanatı Kanvas Tablo
Hat Yazı : 
Kelime-i Şehadet

kelime-i sehadet tablo
Close

Kelime-i Şehadet Tablo

54,00 TL

Hat Yazı : Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü
Türkçe Meali : 
Ben şehadet ederim ki, (Yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki) Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür.

Close

Kelime-i Şehadet Yağlı Boya Canvas Tablo

54,00 TL

Ürün : Kelime-i Şehadet Kanvas Tablo
Türü : Yağlı Boya Röprodüksiyon Canvas Tablo

Close

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet

54,00 TL

Ürün : Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet Kanvas Tablo
Türü : Yağlı Boya Röprodüksiyon Canvas Tablo