Lafız Tablolar

Lafız Tablolar | Allah (c.c) ve Muhammed (s.a.v) Lafızlı Tablolar

Lafız Tablolar kategorisinde birbirinden farklı hat sanatları ile yazılmış kanvas tabloları bulabilirsiniz. Başlıca Lafız tablolar, hat sanatının başlıca örneklerinden olan, Allah (c.c) Lafzı tablo, Muhammed (s.a.v) Lafzı tablo, Allah ve Muhammed Lafızlı kanvas tablolardan oluşmaktadır. Diğer lafızlı tablolarımız için sitemizi gezebilirsiniz.

OSMANLI VE CUMHURİYET dönemlerinde Türkiye hiç şüphesiz İslâm sanatlarının hepsinden nasibini almıştır, ama hat sanatının Türkiye’de özel bir yeri olduğunu da herhalde hiç kimse inkâr edemez. Gerek İslâm âleminin başka bölgelerinden aldığı hat çeşitlerini geliştirmekte, gerekse onlara yeni çeşitler ekleyerek bir bütün olarak hat sanatını zenginleştirmekte Türkiye’nin herkesi geride bıraktığını teslim etmek, hakkaniyet gereğidir.

Bununla birlikte İslâm âleminin başka bölgelerinde de hat sanatkârları olduğu, Osmanlı-Türk geleneği haricinde kalmakla birlikte oralarda da önemli ve pek güzel hüsn-i hat eserleri verildiği de bir gerçektir. Endülüs ve Mağrib’den Hindistan’a ve hattâ Çin’e kadar uzanan geniş alanda gerek aklâm-ı sitte, gerekse mahallî yazılar kâğıt, deri, taş, maden, cam, ahşap, dokuma, kil ve daha birçok malzeme kullanılarak yazılmış, kazılmış, nakşedilmiştir. İşte bu babda Türkçe hüsn-i hat literatürü çok eksik kalmıştır, zira başka birçok alanda olduğu gibi hat sanatı söz konusu olduğunda da Türkiye sınırları dışında kalan kültür varlıklarını yok saymak ülkemizde malesef istisna değil kaidedir.

Dolayısıyla bugüne kadar eski ve yeni harflerle basılmış olan Türkçe hüsn-i hat literatürünü gözden geçirmeğe çalıştığım bu yazı ister istemez hat sanatının tümünü kapsamaktan uzaktır. Lâkin hiç olmazsa Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde neşredilmiş Türkçe kaynaklar hakkında bir fikir vereceğini umuyoruz. Bu kaynaklar sayıca pek kabarık olduğundan hepsini burada sıralamak iddiasında değiliz tabii ki. Yapmaya çalıştığımız, bu geniş literatürü tasnif ederek ne gibi konuların nerelerde işlenmiş olduğunu ana hatlarıyla ortaya koymaya çalışmaktan ibarettir.