Tezhib Sanatı Tablolar

Tezhib Tablolar | Tezhib Kanvas Tablo Satışı

Tezhib Sanatı en görkemli dönemini Kanuni Sultan Süleyman’ın sultanlığı döneminde yaşamıştır. Yaşadığımız yüzyılda, birçok İslam Sanatı gibi varlığını sürdürse de, eski dönemlerde ki gibi çok popüler değildir. Tezhip sanatının geçmişi Hicretten önceki zamanlara dayanmaktadır. Hicret öncesi tarihlerdeki Türk kavimleri tarafından uygulanmıştır. Fakat Osmanlı İmparatorluğu zamanında zirveye ulaşmıştır. Tezhip kelimesi, Farsça kökenlidir. Tezhib; altın ve süsleme sözcüklerinin bir arada kullanılması manasına gelir. Tezhib Tablo

Kuran-ı Kerim ayetlerinin ve fermanların kağıda yazıldıktan sonra, manevi ve değerli göstermek amacıyla kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Altına renk verecek maddeler karıştırılarak, farklı renkler elde edilerek de kullanılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde en lüks renk lacivert olarak kullanılırdı. Bu dönemde hanedanına ait kıyafetler de dahi tezhip sanatı görülmektedir. Tezhip çeşitleri; klasik, halkar, zerefşan, saz yolu, Şukufe ve münhanidir. Tezhib Tablo

Tezhip, motiflerin kumaş ya da kağıt üzerine desen olarak uygulanması şeklinde yapılır. Tezhip sanatı günümüzde daha çok bu şekilde uygulanmaktadır. Tabii ki halâ tezhip sanatını kurallarına göre yapan üstatlarda bulunmaktadır.

Tezhip Sanatı Nasıl Yapılır?
Tezhip sanatında temel malzeme altın ve boyadır. Altın dövülerek ince bir hale getirilir. Varak süsleme olarak kullanmak üzere hazır edilir. Altın varak suyun içerisinde ezilerek jelâtin malzeme ile karıştırılır. Boya ise ekseriyette toprak boya olanlardan kullanılır. Günümüzde sentetik boyalar daha sık kullanılmaktadır.

Tezhip sanatçısına müzehhip denilir. Müzehhip, çizmiş olduğu motifi önce sert çinko altlık üzerine koyar ve çizgileri nokta nokta iğne ile deler. Noktalanmış kâğıdı, zeminin üzerine koyar. Delikleri yapışkan özellikte siyah toz madde ile doldurur. Delikli kâğıt kaldırılır ve motif zemine çıkarılır. Motif belirgin hale geldiğinde altın veya boya ile doldurularak tezhip sanatı ile vücuda getirilir.

Tezhib Sanatı Tablo başlığında satışını yaptığımız eserler, kanvas tablodur. El sanatı tezhib değildir.

 • Allah (c.c) Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Türü : Allah (c.c) Lafzı

  54,00 TL
 • Allah (c.c) Tezhib Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Türü : Allah (c.c) Lafzı

  54,00 TL
 • Allah Vahdehu Tezhib Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat  : Allah Vahdehu
  Meali : Allah Tektir.

  54,00 TL
 • Alvarlı Efe Şiir Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat  : Şehper-i zenbûri değmez bu cihan kâşânesi

  54,00 TL
 • Ayetli Tablo Ahkaf 15

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Türü  : Ayetli Tablo
  Ayet   : Ahkaf 15. Ayet
  Meali : Biz insana ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınması ile sütten kesilme süresi otuz aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp, kırk yaşına geldiğinde der ki: «Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tevbe edip sana yöneldim. Ve ben gerçekten müslümanlardanım.

  54,00 TL
 • Ayetli Tablo Ankebut 57

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Türü  : Ayetli Tuğra Tablo
  Ayet   : Ankebut 57 – Kullu nefsin zâikatu’l mevt
  Meali : Her nefs ölümü tadacaktır.

  54,00 TL
 • Ayetli Tablo Ayetel Kursi

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat Yazı : Ayetel Kürsi

  54,00 TL
 • Ayetli Tablo Ayetel Kürsi

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat Yazı : Ayetel Kursi

  54,00 TL
 • Ayetli Tablo Ayetel Kürsi

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat Yazı : Ayetel Kursi

  54,00 TL
 • Ayetli Tablo Bakara 152

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Türü  : Ayetli Tablo
  Ayet   : Bakara 152 – Fezkurûnî ezkurkum
  Meali : Öyle ise Beni zikredin ki Ben de sizi zikredeyim.

  54,00 TL
 • Ayetli Tablo Bakara 152

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Türü  : Ayetli Tablo
  Ayet   : Bakara 152 – Fezkurûnî ezkurkum
  Meali : Öyle ise Beni zikredin ki Ben de sizi zikredeyim.

  54,00 TL
 • Ayetli Tablo Hucurat 7

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat Yazı : Hucurat 7. Ayet
  Meali : Hem biliniz ki içinizde, Allah’ın Resulü vardır.

  54,00 TL
 • Ayetli Tablo Kalem 51-52

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat Yazı : Kalem 51.52. Ayetler ve Maaşallah Yazısı
  Meali : O kafirler Kur’ân’ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar «o bir deli» diyorlar. Halbuki o âlemler için bir öğüttür.

  54,00 TL
 • Ayetli Tablo Mülk 1

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat Yazı : ve huve alâ kulli şey’in kadîr
  Meali :  O, herşeye gücü yetendir.

  54,00 TL
 • Ayetli Tablo Yasin 32-39

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat Yazı : Yasin 32-39
  Meali : 32: Ancak herkes topIandığında, onIar da huzurumuzda hazır buIunduruIacakIar.
  33: ÖIü toprak onIar için bir mucizedir. Onu diriIttik, ondan dâne çıkardık; bak işte ondan yiyorIar.
  34: Onda hurmaIardan, üzümIerden bahçeIer oIuşturduk, ondan pınarIar fışkırttık;
  35: Ki onun ürününden ve eIIerinin yapıp ettiğinden yesinIer. HâIâ şükretmiyorIar mı?
  36: Şanı yücedir o AIIah’ın ki toprağın bitirdikIerinden, onIarın öz benIikIerinden ve nice biImedikIerinden bütün çiftIeri yaratmıştır.
  37: Gece de onIar için bir mucizedir. Gündüzü ondan soyup aIırız da onIar karanIığa gömüIüverirIer.
  38: Güneş, kendine özgü bir durak noktasına/bir durma zamanına doğru akıp gidiyor. Azîz, AIîm oIanın takdiridir bu.
  39: Ay’a geIince, biz onun için de bir takım durak noktaIarı/birtakım evreIer belirIedik. Nihayet o, eski hurma sapının eğrilmişi gibi geri döner.

  54,00 TL
 • Ayetli Tablo Zümer 9

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Türü  : Ayetli Tablo
  Ayet   : Zümer 9 – Hel yestevîllezîne ya’lemûne
  Meali : Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu ?

  54,00 TL
 • Aziz İstanbul Hat Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat Yazı : Aziz İstanbul

  54,00 TL
 • Besmele Tezhib Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat  : Besmele Müsenna

  54,00 TL
 • Besmele Tezhib Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat  : Besmele

  54,00 TL
 • El Hayy Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat  : El Hayy
  Meali : Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri, canlı ve hiç ölmeyendir Allah. (azze ve celle) Her şeyi bilen ve her şeye gücü Yetendir. Allah (azze ve celle) asla ölmez daima her yerde hazırdır. Yaşayan bütün mahlukata da hayatının veren O’dur. Sonsuz dirilik ve canlılık Sahibidir Allah. (azze ve celle)

  54,00 TL
 • Esmaül Hüsna Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat  : Esmaül Hüsna

  54,00 TL
 • Eyvallah İllallah Hû Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat  : Eyvallah İllallah Hû

  54,00 TL
 • Fatiha Suresi Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat  : Fatiha Suresi

  54,00 TL
 • Kelime-i Tevhid Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat Yazı : Kelime-i Tevhid

  54,00 TL
 • Maaşallah Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat  : Maaşallah

  54,00 TL
 • Maaşallah Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat Yazı : Maaşallah

  54,00 TL
 • Maaşallah Tezhib Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Türü : Maaşallah Yazılı Kanvas Tablo

  54,00 TL
 • Mâil Kıt’a Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo Hat Yazı : Âşıkların işi olur âşikâr Kimde vardır ma’lûm olur müşg-bâr Aristo Eflâtun verdiler karâr Aristo Eflâtun verdiler karâr, Terk-i cândır elde fermânın senin

  54,00 TL
 • Muhammed (a.s) Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Türü  : Muhammed (a.s) Lafzı

  54,00 TL
 • Muhammed (sav) Tablo

  0 out of 5

  Ürün : Tezhib Sanatı Kanvas Tablo
  Hat  : Muhammed (sav)

  54,00 TL